Cashback Kampanj

Med förbehåll för dessa villkor kommer du att vara berättigad att erhålla en cashback belöning när du köper kvalificerade produkter.

 1. Detta erbjudande gäller enbart nya inköp (second hand eller renoverade Dell-produkter är undantagna) av Dells kvalificerade produkter.
 2. Kunderna kommer att vara berättigade att få en återbetalningsbelöning när de köper en kvalificerad produkt från Dell.com eller från Dell-säljteam eller från en Dell-auktoriserad återförsäljare under kampanjperioden. Cashback-beloppet beror på vilken kvalificerande produkt som köpts. Kvalificerande produkter och kampanjperioder framgår av avsnittet Kvalificerande Produkter på denna webbplats. Endast kvalificerade PowerEdge-servrar som köpts med Windows Server 2022/Windows Server 2019 kvalificerar sig för den här kampanjen.
 3. Kunder kan skapa max 10 cashback ansökningar och kan ansöka efter max 10 produkter per person, företag eller hushåll under en 3 månaders period. Cashback kommer att betalas ut som ett totalbelopp, i en betalning, direkt till den ansökandes bankkonto.
 4. Detta erbjudande är inte öppet för någon med yrkesmässig anknytning till denna kampanj. Distributörer, återförsäljare eller personer som är anställda av Dell kan ej ansöka.
 5. Ansökningar måste lämnas in av kunden. Distributörer eller återförsäljare kan ej lämna in ansökningar åt sina kunder.
 6. Ansökningsformuläret hittar du på denna hemsidan och måste fyllas i tidigast 30 dagar och senast 60 dagar från inköpsdatum. För att undvika tveksamheter räknas inköpsdatum som dag ett.
 7. Du kan enbart ansöka online och du måste ladda upp ett giltigt inköpsbevis. Ansökningar som skickas in via post kommer inte att accepteras. Kampanjen är öppen för invånare i Sverige.
 8. Anspråk accepteras bara om de skickas från det land där produkterna inhandlats. Sökande måste vara bosatta i landet inköpet gjorts.
 9. Giltiga ansökningar kommer att betalas inom 30 kalenderdagar via banköverföring direkt till kundens bankkonto. Utbetalningar kommer endast att göras till den organisation eller person som har köpt produkten och vars namn visas som mottagare på fakturan. Betalningar kommer att göras av Opia och kan endast göras till kundens bankkonto i det land som kunden är bosatt i.
 10. Dell förbehåller sig rätten att diskvalificera bedrägliga, ofullständiga, ändrade eller oläsliga anspråk. Om en ansökning blir diskvalificerad, är arrangörens beslut slutgiltigt.
 11. Dell är inte ansvariga för tekniska, hårdvara, mjukvara, server, webbplats eller andra fel utanför Dell's kontroll som hindrar kunden att delta i kampanjen.
 12. Kunder som skapar en felaktig cashback ansökan kommer att meddelas via e-post och erbjuds möjlighet att rätta till alla fel inom 7 kalenderdagar.
 13. Om du lämnar tillbaka din kvalificerande produkt du kommer att diskvalificeras från att delta i kampanjen och är inte längre är berättigad att få en cashback belöning.
 14. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva villkoren för denna kampanj utan förvarning, men betalningar för giltiga ansökningar som är skapade innan kampanjen avslutas kommer att hedras.
 15. Alla instruktioner på denna webbplats bildar en del av villkoren. Genom att fylla i en ansökan bekräftar kunder att de godkänner dessa villkor och den sekretesspolicy som beskrivs i ansökningsformuläret.
 16. Dell förbehåller sig rätten att noga övervaka användningen av kampanj hemsidan, inklusive användarnas IP-adresser, så att Dell kan identifiera missbruk och kan diskvalificera anspråk om dom har anledning att tro att dessa villkor har överträtts.
 17. Erbjudandet kan inte överföras till en annan person eller företag; anspråk accepteras endast från den ursprungliga köparen av en av Dell's kvalificerande produkter.
 18. Denna kampanj och dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och varje part samtycker oåterkalleligt att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen av de svenska domstolarna i förhållande till alla anmälan som härrör från eller i samband med denna kampanj och dessa villkor.
 19. Om du har några frågor angående denna kampanj så kan du besöka "kontakta oss" sidan på denna FAQs
 20. Dell Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN. Skicka inte ansökningar till denna adress.
 21. Arrangören: [Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG121LF], (skicka inte några anspråk till denna adress) verkar genom sin partner Opia Ltd (kundsupport, administration och betalningar) . E-postadressen för korrespondens är plus@delltradetosave.com.