Kampanjperioden beskrivs som den period när det kvalificerande inköpet gjordes.

Fakturadatumet måste vara inom denna specifika tidsperiod och en av nedan angivna kvalificerande produkter måste visas tydligt, antingen genom beställningskod eller modellnummer.

Endast kvalificerade PowerEdge-servrar som köpts med Windows Server 2019 kvalificerar sig för den här kampanjen.

1 januari 2020-31 januari 2020

Server med operativsystem för Windows Server

Server med OS

Alla servrar måste köpas tillsammans med Windows Server

Produktfamilj Modell Artikelnummer Beställningsnummer Pengar tillbaka Kampanjperiod
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 PEM6401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 PEM6401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 per2305a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 per2301a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 per2305a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 per2301a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX D73PX SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN V6MY8 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX CHRH4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY KKT52 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 per2402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 per2403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 per2401b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX CHRH4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY KKT52 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 per2402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 per2403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 per2401b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL 0TD1F SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 per2401c SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 per2403b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 per2409b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW CK6FT SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR 6G4X9 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS THCW7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD 88JF0 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX 6WDJR SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY X3D4W SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 per3401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 per3402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 per3403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX 6WDJR SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY X3D4W SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 per3401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 per3402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 per3403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 per3401b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 per3402b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 per3403b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN V0YR4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU 6W0H5 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 per43001a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43002 203-68460 per43002 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43005 203-82593 per43005 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 per43001a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43002 203-68460 per43002 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 per43005 203-82593 per43005 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE W4X15 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC 9MJV1 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG R3NMN SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI HF50K SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 per44001_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 PER4402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 PER4409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG R3NMN SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI HF50K SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 per44001_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 PER4402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 PER4409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW K01YM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO 5CCF1 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP 4K42H SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY YYK22 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX 1HXV1 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF WD47C SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK 55MJC SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL YDYF1 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM TT6C4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 PER54003_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 PER5401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 PER5402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 PER5409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK 55MJC SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL YDYF1 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM TT6C4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 PER54003_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 PER5401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 PER5402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 PER5409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX KGC96 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD 1KX77 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC CFV03 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO RDV5K SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO TPP50 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX 65C5G SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS 0G8DW SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT V06K9 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK JY2C5 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 PER6400_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 PER6403M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 PER640VMWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 PER6400M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 PER6404M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS 0G8DW SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT V06K9 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK JY2C5 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 PER6400_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 PER6403M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 PER640VMWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 PER6400M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 PER6404M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY T9GP0 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI 0JYYR SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR W6J4H SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE G054C SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU P89X8 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK H9W34 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE CPFPY SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL 0JV10 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ 7R2GD SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD P55HY SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 PER641501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 PER641501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL 5X24W SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU JWPD7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE RTRR7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF JPH0M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 PER7400_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 PER7403M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 PER740VMWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 PER7400M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 PER740MM01M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU JWPD7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE RTRR7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF JPH0M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 PER7400_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 PER7403M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 PER740VMWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 PER7400M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 PER740MM01M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC 5NYKV SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF 90ND5 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML F7DY6 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG 6YR0N SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ C1DMD SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC 8P45Y SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC KGY9T SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE MHK4W SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 per7409a SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 PER740xd01M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 PER740xd01M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 PER740XD2M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 PER740XD2M SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 PER741501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 PER741501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 PER742501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 PER742501_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP FYH48 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY 3DJ8G SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS 8T0R6 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV GMRTT SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO 2C5XG SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 pet1401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 pet1402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 pet1403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 pet1409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS 8T0R6 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV GMRTT SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO 2C5XG SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 pet1401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 pet1402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 pet1403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 pet1409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU NC5P9 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY HRT97 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC 5JV1T SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK 6M5NT SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 pet1401b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 pet1402b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 pet1409b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF VFC7D SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV 5Y2M9 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG GK6KX SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH DW8J4 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW DPJ1G SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ FFCCN SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN pet3401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 pet3402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 pet3403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 pet3409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW DPJ1G SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ FFCCN SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN pet3401a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 pet3402a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 pet3403a_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 pet3409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ 2NGPW SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM MYH06 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 pet3401b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 pet3403b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 pet3409b SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ 90JVJ SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST VK8TH SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU 8FJ63 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV VTY3T SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST 7CN27 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU WTKMK SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 pet44001_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 pet4402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 pet44003_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 pet4409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU 8FJ63 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV VTY3T SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST 7CN27 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU WTKMK SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 pet44001_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 pet4402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 pet44003_vsp SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 pet4409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI NWHNV SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH YKK20 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH D33HY SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG 4PM34 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO FY3VJ SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB F0DYP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK D24XR SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV 1YHWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW 07J4C SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 pet6401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 pet6402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 PET6403_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 pet6409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB F0DYP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK D24XR SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV 1YHWM SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW 07J4C SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 pet6401a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 pet6402a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 PET6403_VSP SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 pet6409a SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN KVNC7 SEK 1445.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM YCVCC SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI Y5JV0 SEK 2000.00 01/01/2020 – 31/01/2020

1 februari 2020 - 1 maj 2020

Server med operativsystem för Windows Server 2019

Server with 2019 OS

Alla servrar måste köpas tillsammans med Windows Server

Produktfamilj Modell Artikelnummer Beställningsnummer Pengar tillbaka Kampanjperiod
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R430 per43002 203-68460 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R430 per43005 203-82593 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 SEK 1080.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM YCVCC SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI Y5JV0 SEK 2000.00 01/02/2020 – 01/05/2020

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id för att se var i systemet anspråket befinner sig