Kampanjperioden beskrivs som den period när det kvalificerande inköpet gjordes.

Fakturadatumet måste vara inom denna specifika tidsperiod och en av nedan angivna kvalificerande produkter måste visas tydligt, antingen genom beställningskod eller modellnummer.

Endast kvalificerade PowerEdge-servrar som köpts med Windows Server 2019 kvalificerar sig för den här kampanjen.

25 december 2020 - 29 januari 2021

Produktfamilj Modell Artikelnummer Pengar tillbaka
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 SEK 2065.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 SEK 1030.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 SEK 1030.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX SEK 1030.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN SEK 1030.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX SEK 1030.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 SEK 1030.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 SEK 1030.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 SEK 1030.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW SEK 1030.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR SEK 1030.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL SEK 1030.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW SEK 1030.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR SEK 1030.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS SEK 1030.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD SEK 1030.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX SEK 1030.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 SEK 1030.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 SEK 1030.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 SEK 1030.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU SEK 1030.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU SEK 1030.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN SEK 1030.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 SEK 2065.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 SEK 2065.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 SEK 2065.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE SEK 2065.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC SEK 2065.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG SEK 2065.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI SEK 2065.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 SEK 2065.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 SEK 2065.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 SEK 2065.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW SEK 2065.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO SEK 2065.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP SEK 2065.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY SEK 2065.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX SEK 2065.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX SEK 2065.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC SEK 2065.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB SEK 2065.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC SEK 2065.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD SEK 2065.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF SEK 2065.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK SEK 2065.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL SEK 2065.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM SEK 2065.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 SEK 2065.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 SEK 2065.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 SEK 2065.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 SEK 2065.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX SEK 2065.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD SEK 2065.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC SEK 2065.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO SEK 2065.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO SEK 2065.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO SEK 2065.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN SEK 2065.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 SEK 2065.00
PowerEdge R540 H0YW0 SEK 2065.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS SEK 2065.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR SEK 2065.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT SEK 2065.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR SEK 2065.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS SEK 2065.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT SEK 2065.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX SEK 2065.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS SEK 2065.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT SEK 2065.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK SEK 2065.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 SEK 2065.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 SEK 2065.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 SEK 2065.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 SEK 2065.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 SEK 2065.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY SEK 2065.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI SEK 2065.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR SEK 2065.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE SEK 2065.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU SEK 2065.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK SEK 2065.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE SEK 2065.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ SEK 2065.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL SEK 2065.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD SEK 2065.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 SEK 2065.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV SEK 2065.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX SEK 2065.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY SEK 2065.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY SEK 2065.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ SEK 2065.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 SEK 1030.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 SEK 1030.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 SEK 1030.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 SEK 2065.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 SEK 2065.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL SEK 2065.00
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU SEK 2065.00
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE SEK 2065.00
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF SEK 2065.00
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 SEK 2065.00
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 SEK 2065.00
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 SEK 2065.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 SEK 2065.00
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 SEK 2065.00
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC SEK 2065.00
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF SEK 2065.00
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML SEK 2065.00
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG SEK 2065.00
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ SEK 2065.00
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC SEK 2065.00
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC SEK 2065.00
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE SEK 2065.00
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 SEK 2065.00
PowerEdge R740 per7400m 486-39292 SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0016_btp 998-DWYE SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0017_btp 998-DWYG SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYH SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0019_btp 998-DWYI SEK 2065.00
PowerEdge R740 per7402a 486-49881 SEK 2065.00
PowerEdge R740 85W7J SEK 2065.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE SEK 2065.00
PowerEdge R740 7PX07 998-EJJF SEK 2065.00
PowerEdge R740 X1M4M 998-EJJG SEK 2065.00
PowerEdge R740 CGMMF 998-EJJH SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0020_btp 998-EJJE SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0021_btp 998-EJJF SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0022_btp 998-EJJG SEK 2065.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0023_btp 998-EJJH SEK 2065.00
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 SEK 2065.00
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 SEK 2065.00
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 SEK 1030.00
PowerEdge R7425 per742501_vsp 338-BNBY SEK 2065.00
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 SEK 2065.00
PowerEdge R7515 per751501a 486-46772 SEK 1030.00
PowerEdge R7515 per751509a 486-46773 SEK 1030.00
PowerEdge R7525 per752501a 486-50444 SEK 2065.00
PowerEdge R7525 per752509a 486-50445 SEK 2065.00
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP SEK 1030.00
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY SEK 1030.00
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS SEK 1030.00
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV SEK 1030.00
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 SEK 1030.00
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU SEK 1030.00
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY SEK 1030.00
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC SEK 1030.00
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK SEK 1030.00
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 SEK 1030.00
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0006_btp 998-DWYK SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYC SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0008_btp 998-DWYF SEK 1030.00
PowerEdge T140 pet140_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJV SEK 1030.00
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG SEK 1030.00
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH SEK 1030.00
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW SEK 1030.00
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 SEK 1030.00
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ SEK 1030.00
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0003_btp 998-DWYJ SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0004_btp 998-DWYM SEK 1030.00
PowerEdge T340 VH1JV 998-EJHY SEK 1030.00
PowerEdge T340 pet340_q3fy21_fg0006_btp 998-EJHY SEK 1030.00
PowerEdge T40 pet40_q3fy20_fg0002_bts 998-DMWZ SEK 1030.00
PowerEdge T40 9YP37 998-DMWZ SEK 1030.00
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ SEK 2065.00
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST SEK 2065.00
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU SEK 2065.00
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV SEK 2065.00
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST SEK 2065.00
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 SEK 2065.00
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI SEK 2065.00
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH SEK 2065.00
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH SEK 2065.00
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO SEK 2065.00
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZH SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0013_btp 998-DWYO SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZG SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet4401b 486-49824 SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet4409b 486-49825 SEK 2065.00
PowerEdge T440 MDVD1 998-EJIQ SEK 2065.00
PowerEdge T440 TN80Y 998-EJIP SEK 2065.00
PowerEdge T440 R88K4 998-EJIO SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q3FY21_fg0018_btp 998-EJIP SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIQ SEK 2065.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIO SEK 2065.00
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB SEK 2065.00
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK SEK 2065.00
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV SEK 2065.00
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 SEK 2065.00
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 SEK 2065.00
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN SEK 2065.00
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM SEK 2065.00
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZM SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0010_btp 998-DWZI SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet6401b 486-49826 SEK 2065.00
PowerEdge T640 2P8JM SEK 2065.00
PowerEdge T640 7CX5T 998-EJIU SEK 2065.00
PowerEdge T640 5WC10 998-EJIW SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0012_btp 998-EJIU SEK 2065.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0013_btp 998-EJIW SEK 2065.00
PowerEdge VSAN Ready Node R740xd per740xdVSAN1 486-54525 SEK 2065.00
PowerEdgeVSAN Ready Node R640 per640VSAN1 486-54524 SEK 2065.00
VSAN-RN R7515 r7515vsan1a 486-59146 SEK 2065.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFZ SEK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFX SEK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSGB SEK 0.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFC SEK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFE SEK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSFD SEK 0.00

30 januari 2021 - 30 april 2021

Produktfamilj Modell Artikelnummer Pengar tillbaka
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 SEK 1535.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 SEK 770.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 SEK 770.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX SEK 770.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN SEK 770.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX SEK 770.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY SEK 770.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 SEK 770.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 SEK 770.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 SEK 770.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL SEK 770.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 SEK 770.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 SEK 770.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 SEK 770.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW SEK 770.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR SEK 770.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL SEK 770.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW SEK 770.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR SEK 770.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0017_btp 998-EQOC SEK 770.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0018_btp 998-EQOD SEK 770.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS SEK 770.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD SEK 770.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX SEK 770.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY SEK 770.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 SEK 770.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 SEK 770.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 SEK 770.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN SEK 770.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 SEK 770.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 SEK 770.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 SEK 770.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU SEK 770.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU SEK 770.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN SEK 770.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 SEK 1535.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 SEK 1535.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 SEK 1535.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE SEK 1535.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC SEK 1535.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG SEK 1535.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI SEK 1535.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 SEK 1535.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 SEK 1535.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 SEK 1535.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW SEK 1535.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO SEK 1535.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP SEK 1535.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY SEK 1535.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX SEK 1535.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX SEK 1535.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC SEK 1535.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB SEK 1535.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC SEK 1535.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD SEK 1535.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF SEK 1535.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK SEK 1535.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL SEK 1535.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM SEK 1535.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 SEK 1535.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 SEK 1535.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 SEK 1535.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 SEK 1535.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX SEK 1535.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD SEK 1535.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC SEK 1535.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO SEK 1535.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO SEK 1535.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO SEK 1535.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN SEK 1535.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 SEK 1535.00
PowerEdge R540 H0YW0 SEK 1535.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS SEK 1535.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR SEK 1535.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT SEK 1535.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR SEK 1535.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS SEK 1535.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT SEK 1535.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX SEK 1535.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS SEK 1535.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT SEK 1535.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK SEK 1535.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 SEK 1535.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 SEK 1535.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 SEK 1535.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 SEK 1535.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 SEK 1535.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY SEK 1535.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI SEK 1535.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR SEK 1535.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE SEK 1535.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU SEK 1535.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK SEK 1535.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE SEK 1535.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ SEK 1535.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL SEK 1535.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD SEK 1535.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 SEK 1535.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV SEK 1535.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX SEK 1535.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY SEK 1535.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY SEK 1535.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ SEK 1535.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 SEK 770.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 SEK 770.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 SEK 770.00
PowerEdge R6515 per651502a 486-62163 SEK 770.00
PowerEdge R6515 per6515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQUJ SEK 770.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 SEK 1535.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 SEK 1535.00
PowerEdge R6525 per652502a 486-62164 SEK 1535.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL SEK 1535.00
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU SEK 1535.00
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE SEK 1535.00
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF SEK 1535.00
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 SEK 1535.00
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 SEK 1535.00
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 SEK 1535.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 SEK 1535.00
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 SEK 1535.00
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC SEK 1535.00
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF SEK 1535.00
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML SEK 1535.00
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG SEK 1535.00
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ SEK 1535.00
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC SEK 1535.00
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC SEK 1535.00
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE SEK 1535.00
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 SEK 1535.00
PowerEdge R740 per7400m 486-39292 SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0016_btp 998-DWYE SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0017_btp 998-DWYG SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYH SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0019_btp 998-DWYI SEK 1535.00
PowerEdge R740 per7402a 486-49881 SEK 1535.00
PowerEdge R740 85W7J SEK 1535.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE SEK 1535.00
PowerEdge R740 7PX07 998-EJJF SEK 1535.00
PowerEdge R740 X1M4M 998-EJJG SEK 1535.00
PowerEdge R740 CGMMF 998-EJJH SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0020_btp 998-EJJE SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0021_btp 998-EJJF SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0022_btp 998-EJJG SEK 1535.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0023_btp 998-EJJH SEK 1535.00
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 SEK 1535.00
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 SEK 1535.00
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 SEK 770.00
PowerEdge R7425 per742501_vsp 338-BNBY SEK 1535.00
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 SEK 1535.00
PowerEdge R7515 per751501a 486-46772 SEK 770.00
PowerEdge R7515 per751509a 486-46773 SEK 770.00
PowerEdge R7515 per751502a 486-62165 SEK 770.00
PowerEdge R7515 per7515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQVB SEK 770.00
PowerEdge R7525 per752501a 486-50444 SEK 1535.00
PowerEdge R7525 per752509a 486-50445 SEK 1535.00
PowerEdge R7525 per752502a 486-62166 SEK 1535.00
PowerEdge R7525 per7525_q1fy22_fg0001_btp 998-EQVL SEK 1535.00
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP SEK 770.00
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY SEK 770.00
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS SEK 770.00
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV SEK 770.00
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 SEK 770.00
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU SEK 770.00
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY SEK 770.00
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC SEK 770.00
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK SEK 770.00
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 SEK 770.00
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 SEK 770.00
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV SEK 770.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0006_btp 998-DWYK SEK 770.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYC SEK 770.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0008_btp 998-DWYF SEK 770.00
PowerEdge T140 pet140_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJV SEK 770.00
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG SEK 770.00
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH SEK 770.00
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW SEK 770.00
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 SEK 770.00
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ SEK 770.00
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 SEK 770.00
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 SEK 770.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0003_btp 998-DWYJ SEK 770.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0004_btp 998-DWYM SEK 770.00
PowerEdge T340 VH1JV 998-EJHY SEK 770.00
PowerEdge T340 pet340_q3fy21_fg0006_btp 998-EJHY SEK 770.00
PowerEdge T40 pet40_q3fy20_fg0002_bts 998-DMWZ SEK 770.00
PowerEdge T40 9YP37 998-DMWZ SEK 770.00
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ SEK 1535.00
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST SEK 1535.00
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU SEK 1535.00
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV SEK 1535.00
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST SEK 1535.00
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 SEK 1535.00
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI SEK 1535.00
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH SEK 1535.00
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH SEK 1535.00
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO SEK 1535.00
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZH SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0013_btp 998-DWYO SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZG SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet4401b 486-49824 SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet4409b 486-49825 SEK 1535.00
PowerEdge T440 MDVD1 998-EJIQ SEK 1535.00
PowerEdge T440 TN80Y 998-EJIP SEK 1535.00
PowerEdge T440 R88K4 998-EJIO SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q3FY21_fg0018_btp 998-EJIP SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIQ SEK 1535.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIO SEK 1535.00
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB SEK 1535.00
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK SEK 1535.00
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV SEK 1535.00
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 SEK 1535.00
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 SEK 1535.00
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN SEK 1535.00
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM SEK 1535.00
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZM SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0010_btp 998-DWZI SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet6401b 486-49826 SEK 1535.00
PowerEdge T640 2P8JM SEK 1535.00
PowerEdge T640 7CX5T 998-EJIU SEK 1535.00
PowerEdge T640 5WC10 998-EJIW SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0012_btp 998-EJIU SEK 1535.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0013_btp 998-EJIW SEK 1535.00
PowerEdge VSAN Ready Node R740xd per740xdVSAN1 486-54525 SEK 1535.00
PowerEdgeVSAN Ready Node R640 per640VSAN1 486-54524 SEK 1535.00
VSAN-RN R7515 r7515vsan1a 486-59146 SEK 1535.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFZ SEK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFX SEK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSGB SEK 0.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFC SEK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFE SEK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSFD SEK 0.00