Kampanjperioden beskrivs som den period när det kvalificerande inköpet gjordes.

Fakturadatumet måste vara inom denna specifika tidsperiod och en av nedan angivna kvalificerande produkter måste visas tydligt, antingen genom beställningskod eller modellnummer.

Endast kvalificerade PowerEdge-servrar som köpts med Windows Server 2022/Windows Server 2019 kvalificerar sig för den här kampanjen.