Kampanjperioden beskrivs som den period när det kvalificerande inköpet gjordes.

Fakturadatumet måste vara inom denna specifika tidsperiod och en av nedan angivna kvalificerande produkter måste visas tydligt, antingen genom beställningskod eller modellnummer.

Endast kvalificerade PowerEdge-servrar som köpts med Windows Server 2022/Windows Server 2019 kvalificerar sig för den här kampanjen.

1 maj 2021 - 31 maj 2021

Produktfamilj Modell Artikelnummer Pengar tillbaka
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 SEK 1530.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 SEK 765.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN SEK 765.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX SEK 765.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 SEK 765.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0018_btp 998-EQOD SEK 765.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0017_btp 998-EQOC SEK 765.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 SEK 765.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 SEK 765.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW SEK 765.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 SEK 765.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX SEK 765.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 SEK 765.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 SEK 765.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW SEK 765.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 SEK 765.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR SEK 765.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY SEK 765.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL SEK 765.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR SEK 765.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL SEK 765.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS SEK 765.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD SEK 765.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 SEK 765.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU SEK 765.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 SEK 765.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 SEK 765.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN SEK 765.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX SEK 765.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY SEK 765.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 SEK 765.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 SEK 765.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU SEK 765.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 SEK 765.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN SEK 765.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 SEK 1530.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 SEK 1530.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC SEK 1530.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 SEK 1530.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE SEK 1530.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP SEK 1530.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX SEK 1530.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP SEK 1530.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB SEK 1530.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 SEK 1530.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW SEK 1530.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI SEK 1530.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD SEK 1530.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY SEK 1530.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO SEK 1530.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 SEK 1530.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC SEK 1530.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD SEK 1530.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY SEK 1530.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 SEK 1530.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF SEK 1530.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 SEK 1530.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL SEK 1530.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK SEK 1530.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX SEK 1530.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO SEK 1530.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS SEK 1530.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO SEK 1530.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC SEK 1530.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT SEK 1530.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD SEK 1530.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 SEK 1530.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS SEK 1530.00
PowerEdge R540 H0YW0 SEK 1530.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 SEK 1530.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR SEK 1530.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM SEK 1530.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO SEK 1530.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR SEK 1530.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT SEK 1530.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN SEK 1530.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 SEK 1530.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 SEK 1530.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX SEK 1530.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR SEK 1530.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL SEK 1530.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE SEK 1530.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT SEK 1530.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 SEK 1530.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI SEK 1530.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 SEK 1530.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ SEK 1530.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU SEK 1530.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 SEK 1530.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX SEK 1530.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD SEK 1530.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY SEK 1530.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV SEK 1530.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL SEK 1530.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD SEK 1530.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ SEK 1530.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK SEK 1530.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 SEK 1530.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ SEK 1530.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 SEK 1530.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK SEK 1530.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS SEK 1530.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ SEK 1530.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 SEK 765.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 SEK 765.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 SEK 765.00
PowerEdge R6515 per651502a 486-62163 SEK 765.00
PowerEdge R6515 per6515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQUJ SEK 765.00
PowerEdge R6525 per652502a 486-62164 SEK 1530.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 SEK 1530.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 SEK 1530.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL SEK 1530.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0019_btp 998-DWYI SEK 1530.00
PowerEdge R740 per7402a 486-49881 SEK 1530.00
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE SEK 1530.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE SEK 1530.00
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU SEK 1530.00
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 SEK 1530.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 SEK 1530.00
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF SEK 1530.00