Vanliga frågor

Köp en kvalificerande produkt inom kampanjperioden och skicka därefter in ett anspråk online inom kampanjperioden, enligt den information som finns i Allmäna villkor på den här webbplatsen.

Du ser alla kvalificerande produkter på sidan Kvalificerande produkter.

Se sidan Hur det fungerar för mer information om hur du skickar in ditt anspråk via nätet.

Du gör anspråk online genom att klicka på "ansök nu" på denna webbplats.

Du kommer bli ombedd att uppge följande information om dina kvalificerande Dell-inköp :

 • Inköpta produkter och mängd.
 • Ett bevis på köp som tydligt måste visa de produkter som köpts in och det belopp som betalats.
 • De nya produkternas serienummer.

Annan information som krävs kommer att vara ditt namn, din adress, din e-postadress (försäkra dig om att denna stämmer eftersom all kommunikation kommer att skickas till den) och bankuppgifter som din belöning kan betalas till.

Vi kan endast erbjuda belöning med pengar tillbaka för inköp av Dell-produkter som står med på listan över kvalificerande produkter. Se Kvalificerande produkter på denna webbplats.

Titta i e-postmeddelandet, det kan vara så att de uppgifter du laddade upp som bevis för ditt köp inte räckte för att behandla ditt anspråk.

Vanliga anledningar till att det saknas dokument:

 • Beviset på köp var inte tydligt
 • Det framgick inte av beviset på köp hur mycket du betalade eller vilka produkter det rörde sig om
 • Du laddade upp fel dokument.
 • Vi fick en beställningsbekräftelse som inte tydligt visade de produkter som köpts. I detta fall ber vi dig tillhandahålla oss ytterligare dokument som stödjer ditt anspråk. Det kan till exempel vara en följesedel eller en faktura.

Utbetalningen sker inom den tidsram som anges i de allmänna villkoren för kampanjen. Räkna med upp till 5 dagar utöver denna för bankens behandling.

Om du har några frågor ska du kontakta vårt team via de kontaktuppgifter som finns i supportavsnittet på denna webbplats.

Du kan göra anspråk på maximalt 10 produkter inom kampanjperioden.
Fysisk kopia/köp i butik:

Om du har en skanner kan du skanna beviset på köp, spara det på datorn och sedan ladda upp det.

Om du inte har någon skanner tar du en bild med mobiltelefonen, en digitalkamera eller surfplatta. Du kan överföra dokumentet till datorn via e-post eller usb. Om du använder en surfplatta kan du helt enkelt ta bilden som ligger i surfplattans fotobibliotek och ladda upp den.

Digital kopia/onlineköp:

Skriv ut och skanna på det sätt som anges under fysisk kopia/köp i butik.

Spara beviset på köp på din dator så att det är klart att laddas upp.

Ta en skärmdump på beviset på köp och spara det som pdf- eller jpeg-fil på datorn. När du vill spara beviset på köp som jpeg-fil klistrar du helt enkelt in skärmdumpen du tog i Microsoft Paint och sparar på datorn som .jpeg-fil.

Om du använder en surfplatta tar du en skärmdump av beviset på köp och laddar upp det från fotobiblioteket till ansökningsformuläret.

Allmänna krav för uppladdade dokument:

När du skannar eller tar en bild ska du se till att all information syns klart och tydligt. Om bilden av ditt bevis på köp är suddig eller inte går att läsa kan ditt anspråk bli ogiltigt.

Uppladdade dokument måste vara i formaten .pdf eller .jpeg. Den största tillåtna storleken på varje dokument är 2 MB.

Om det behövs kan du ladda upp flera dokument. Då väljer du helt enkelt en fil i taget och klickar så att de laddas upp under anspråksprocessen.

Det här beror troligen på en av följande orsaker:

 • Du har missat datumintervallet för den här kampanjen.
 • Ditt köpdatum ligger utanför kampanjperioden.
 • Du försöker skicka in anspråket för tidigt för den här kampanjen.

Titta på ditt köpbevis och läs de allmänna villkoren för kampanjen och vilka datum som gäller för anspråket.

Gör i ordning dina dokument för uppladdning och följ dessa steg under anspråksproceduren:

Klicka på ”Välj fil” för att hitta det/de dokument du vill ladda upp, och klicka därefter på ”öppna”. Det valda dokumentets namn kommer att visas på webbsidan. Kontrollera att det är rätt dokument och välj därefter ”Ladda upp”.

Upprepa denna procedur om du behöver lägga till fler dokument. Dokumenten listas i den ordning som du lagt till dem. Om fel dokument har valts kan det enkelt tas bort genom att klicka på delete-knappen (som anges med en soptunne-ikon). Välj ”nästa” när alla dokument laddats upp.

Du behöver tillhandahålla följande information:

 • Kontoinnehavarens namn
 • IBAN
 • BIC/Swift
Någon av våra medarbetare går igenom ditt anspråk och du får meddelande om dess status via e-post. Vi håller dig uppdaterad om statusen via e-post, och du kan även använda funktionen Anspråksspårare på denna webbplats för att kontrollera anspråkets status.
Kontrollera att du angav rätt e-postkonto när du skickade in anspråket online. Det är dit vi skickar e-post om den här kampanjen. Titta i din skräppostmapp. Du kan också använda funktionen Anspråksspårare på denna webbplats.

Titta i e-postmeddelandet vi skickade till dig. Det kan vara så att det saknades information i det bevis på köp du skickade in.

Vanliga anledningar till att det saknas uppgifter:

 • Det gick inte att läsa beviset på köp.
 • Det framgår inte av beviset på köp hur mycket du betalade, vilken produkt det gäller eller vilken återförsäljare du handlade hos.
 • Du laddade upp fel dokument.
 • Det kan hända att du skickade in en beställningsbekräftelse som inte visade var du köpte produkten. I sådana fall ber vi dig att tillhandahålla ytterligare stödjande dokumentation för ditt anspråk. Det kan till exempel vara ett leveransbevis eller en faktura.
 • Det serienummer du angav i anspråket är inte giltigt
 • Bankinformationen du angav stämmer inte överens med företagsinformationen
Utbetalningen sker inom den tidsram som anges i de allmänna villkoren för kampanjen.

Har du fått en bekräftelse via e-post om belöningen? Kontrollera i så fall följande:

 • Läs om kampanjens tidsramar för belöningarna på sidan Allmäna villkor
 • Logga in hos din bank och se om du hittar någon överföring med den summa du väntar dig
 • Kontakta oss här om allt stämmer men du ändå inte hittar betalningen

Kontaktformulär


Om du har några frågor om denna kampanj kan du kontakta vårt kundtjänstteam med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter:

Via e-post: plus@delltradetosave.com

Via telefon: 0844685365

Linjerna är öppna måndag–fredag kl. 9–17 förutom på allmänna helgdagar. Från fasta telefoner kostar samtalet som ett lokalsamtal, medan samtalsavgiften från mobiltelefon kan variera.

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id för att se var i systemet anspråket befinner sig

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi och Xeon Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.