Cashback promotion

Med forbehold om disse vilkårene vil du være kvalifisert til å motta en cashback belønning når du kjøper kvalifiserende produkter.

 1. Denne Cashback muligheten er gyldig på nye kjøp (Brukte eller oppussede Dell-produkter er ikke gyldige) for kvalifiserende Dell produkter.
 2. Kunder vil være kvalifiserte til å motta en tilbakebetaling etter at de har kjøpt et kvalifisert produkt fra Dell.com eller fra et Dell salgsteam eller fra en Dell-autorisert forhandler i løpet av kampanjeperioden. Tilbakebetalingsbeløpet er avhengig av hvilket kvalifisert produkt du har kjøpt. Kvalifiserte produkter og kampanjeperioder er beskrevet i delen Kvalifiserte produkter på nettsiden. Bare servere som er kjøpt med Windows Server 2022/Windows Server 2019, kvalifiserer for denne kampanjen.
 3. Det er maksimalt 10 cashback krav og maksimum 10 produkter, per person, bedrift eller husholdning i løpet av en tre måneders periode. Cashback krav vil bli utbetalt som ett totalbeløp, i én betaling, direkte inn registrert bankkonto.
 4. Dette tilbudet er ikke åpent for alle med profesjonell tilknytning til denne kampanjen, og krav fra forhandlere, distributører eller forhandlere, eller ansatte i Dell, er utelukket.
 5. Krav må sendes inn av sluttkunden. Distributører, forhandlere eller forhandlere kan ikke sende inn krav på vegne av sine kunder.
 6. Kravskjemaet kan bli funnet på dette kampanjenettstedet og må være ferdig tidligst 30 dager og senest 60 dager fra kjøpsdato. For å unngå tvil, teller kjøpsdatoen som dag én.
 7. Krav må sendes inn elektronisk og du må laste opp et gyldig kjøpsbevis. Post krav vil ikke bli akseptert. Kampanjen er åpen for innbyggere i Norge.
 8. Krav vil bare bli akseptert hvis de er sendt fra landet hvor produktet er kjøpt. Søkeren må være bosatt i innkjøpslandet.
 9. Gyldige krav vil bli betalt innen 30 kalenderdager via bankoverføring direkte til registrert bankkonto. Utbetalinger vil kun bli gjort til organisasjonen eller personen som har kjøpt produktet, og hvis navn vises som mottaker på fakturaen. Utbetalinger vil bli gjort av Opia på vegne av Dell, og kan bare gjøres til en kundes bankkonto holdt i det aktuelle landet kunden bor i, som fastsatt i punkt nummer 8 ovenfor.
 10. Dell forbeholder seg retten til å diskvalifisere falske, ufullstendige, endrede eller uleselige krav. Hvis et krav er avvist, er arrangørens avgjørelse endelig.
 11. Dell er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske, maskinvare, programvare, server, nettside, eller andre feil utenfor vår kontroll som hindrer at kunden deltar i kampanjen.
 12. Kunder som gir et ugyldig cashback krav vil bli varslet via e-post og tilbudt muligheten til å rette opp eventuelle mangler innen 7 kalenderdager.
 13. Hvis du returnerer kvalifiserende produkt vil du bli diskvalifisert fra å delta i kampanjen og ikke lenger berettiget til å motta en cashback belønning.
 14. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller kansellere vilkårene for dette tilbudet uten forvarsel, selv om utbetalinger i forbindelse med gyldige krav presentert på tidspunktet for eventuelle avbestillinger vil bli innfridd.
 15. Alle instruksjoner utgjør en del av disse vilkårene. Ved å fullføre kravsprosessen, bekrefter kunden sin aksept av disse vilkår og personvernpolicy beskrevet i kravskjemaet.
 16. Dell forbeholder seg retten til å følge nøye med på bruk av kampanje nettstedet, inkludert brukeres IP-adresser, slik at det kan identifisere misbruk og diskvalifisere søknader hvis det er grunn til å tro at disse vilkårene er brutt.
 17. Tilbudet kan ikke overføres til en annen person eller virksomhet; krav vil bare bli akseptert fra den opprinnelige kjøperen av ett kvalifiserende Dell produkt.
 18. Denne promoteringen og disse promoteringsbestemmelsene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovverket i Norge, og hver part samtykker ugjenkallelig i å underlegge seg norske domstolers eksklusive domsmyndighet i relasjon til alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne promoteringen og disse promoteringsbestemmelsene.
 19. Hvis du har noen spørsmål angående denne kampanjen, kan du gå til "Kontakt oss" siden på dette nettstedet.
 20. Arrangørens adresse: Dell Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN. Vennligst ikke send søknader til denne adressen.
 21. Arrangør: [Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG121LF], (vennligst ikke send søknader eller kampanjerelaterte korrespondanse til denne adressen) som virker gjennom sin Partner Opia Ltd (kundesupport, program administrasjon og utbetalinger) . E-post adresse for korrespondanse er plus@delltradetosave.com.