Kampanjeperioden er beskrevet som perioden da kvalifiserende kjøp ble gjort.

Fakturadatoen må være innenfor denne bestemte tidsperioden og vise klart et kvalifiserende produkt som er angitt nedenfor, og angi enten ordrekode eller modellnummer.

Bare kvalifiserte PowerEdge-servere som er kjøpt med Windows Server 2022/Windows Server 2019, kvalifiserer for denne kampanjen.

1. mai 2021 - 31. mai 2021

Serie Modell Delenummer Tilbakebetaling (cashback)
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 NOK 1550.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 NOK 775.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN NOK 775.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX NOK 775.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 NOK 775.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 NOK 775.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 NOK 775.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR NOK 775.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 NOK 775.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY NOK 775.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL NOK 775.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL NOK 775.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW NOK 775.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW NOK 775.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0017_btp 998-EQOC NOK 775.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 NOK 775.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 NOK 775.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 NOK 775.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX NOK 775.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0018_btp 998-EQOD NOK 775.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR NOK 775.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS NOK 775.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD NOK 775.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 NOK 775.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY NOK 775.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 NOK 775.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU NOK 775.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 NOK 775.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 NOK 775.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN NOK 775.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX NOK 775.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN NOK 775.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 NOK 775.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 NOK 775.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU NOK 775.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 NOK 1550.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 NOK 1550.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC NOK 1550.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 NOK 1550.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX NOK 1550.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC NOK 1550.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 NOK 1550.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX NOK 1550.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC NOK 1550.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP NOK 1550.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO NOK 1550.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI NOK 1550.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY NOK 1550.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY NOK 1550.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP NOK 1550.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD NOK 1550.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 NOK 1550.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 NOK 1550.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 NOK 1550.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX NOK 1550.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF NOK 1550.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD NOK 1550.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 NOK 1550.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM NOK 1550.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC NOK 1550.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO NOK 1550.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT NOK 1550.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN NOK 1550.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO NOK 1550.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS NOK 1550.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO NOK 1550.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS NOK 1550.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK NOK 1550.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR NOK 1550.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 NOK 1550.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR NOK 1550.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 NOK 1550.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 NOK 1550.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT NOK 1550.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL NOK 1550.00
PowerEdge R540 H0YW0 NOK 1550.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX NOK 1550.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 NOK 1550.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX NOK 1550.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU NOK 1550.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY NOK 1550.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 NOK 1550.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL NOK 1550.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 NOK 1550.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 NOK 1550.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE NOK 1550.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX NOK 1550.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE NOK 1550.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI NOK 1550.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV NOK 1550.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS NOK 1550.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK NOK 1550.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ NOK 1550.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV NOK 1550.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK NOK 1550.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT NOK 1550.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL NOK 1550.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 NOK 1550.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD NOK 1550.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 NOK 1550.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 NOK 1550.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK NOK 1550.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD NOK 1550.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 NOK 775.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 NOK 775.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 NOK 775.00
PowerEdge R6515 per651502a 486-62163 NOK 775.00
PowerEdge R6515 per6515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQUJ NOK 775.00
PowerEdge R6525 per652502a 486-62164 NOK 1550.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 NOK 1550.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 NOK 1550.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL NOK 1550.00
PowerEdge R740 85W7J NOK 1550.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE NOK 1550.00
PowerEdge R740 per7400m 486-39292 NOK 1550.00
PowerEdge R740 X1M4M 998-EJJG NOK 1550.00
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF NOK 1550.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 NOK 1550.00
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC NOK 1550.00
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG NOK 1550.00