Kampanjeperioden er beskrevet som perioden da kvalifiserende kjøp ble gjort.

Fakturadatoen må være innenfor denne bestemte tidsperioden og vise klart et kvalifiserende produkt som er angitt nedenfor, og angi enten ordrekode eller modellnummer.

Bare kvalifiserte PowerEdge-servere som er kjøpt med Windows Server 2019, kvalifiserer for denne kampanjen.

25. desember 2021 - 29. januar 2021

Serie Modell Delenummer Tilbakebetaling (cashback)
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 NOK 2130.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 NOK 1065.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 NOK 1065.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX NOK 1065.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN NOK 1065.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX NOK 1065.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 NOK 1065.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 NOK 1065.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 NOK 1065.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW NOK 1065.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR NOK 1065.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL NOK 1065.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW NOK 1065.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR NOK 1065.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS NOK 1065.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD NOK 1065.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX NOK 1065.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 NOK 1065.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 NOK 1065.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 NOK 1065.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU NOK 1065.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU NOK 1065.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN NOK 1065.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 NOK 2130.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 NOK 2130.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 NOK 2130.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE NOK 2130.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC NOK 2130.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG NOK 2130.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI NOK 2130.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 NOK 2130.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 NOK 2130.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 NOK 2130.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW NOK 2130.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO NOK 2130.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP NOK 2130.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY NOK 2130.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX NOK 2130.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX NOK 2130.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC NOK 2130.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB NOK 2130.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC NOK 2130.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD NOK 2130.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF NOK 2130.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK NOK 2130.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL NOK 2130.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM NOK 2130.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 NOK 2130.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 NOK 2130.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 NOK 2130.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 NOK 2130.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX NOK 2130.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD NOK 2130.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC NOK 2130.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO NOK 2130.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO NOK 2130.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO NOK 2130.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN NOK 2130.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 NOK 2130.00
PowerEdge R540 H0YW0 NOK 2130.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS NOK 2130.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR NOK 2130.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT NOK 2130.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR NOK 2130.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS NOK 2130.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT NOK 2130.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX NOK 2130.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS NOK 2130.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT NOK 2130.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK NOK 2130.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 NOK 2130.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 NOK 2130.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 NOK 2130.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 NOK 2130.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 NOK 2130.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY NOK 2130.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI NOK 2130.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR NOK 2130.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE NOK 2130.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU NOK 2130.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK NOK 2130.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE NOK 2130.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ NOK 2130.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL NOK 2130.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD NOK 2130.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 NOK 2130.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV NOK 2130.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX NOK 2130.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY NOK 2130.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY NOK 2130.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ NOK 2130.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 NOK 1065.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 NOK 1065.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 NOK 1065.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 NOK 2130.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 NOK 2130.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL NOK 2130.00
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU NOK 2130.00
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE NOK 2130.00
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF NOK 2130.00
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 NOK 2130.00
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 NOK 2130.00
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 NOK 2130.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 NOK 2130.00
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 NOK 2130.00
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC NOK 2130.00
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF NOK 2130.00
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML NOK 2130.00
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG NOK 2130.00
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ NOK 2130.00
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC NOK 2130.00
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC NOK 2130.00
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE NOK 2130.00
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 NOK 2130.00
PowerEdge R740 per7400m 486-39292 NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0016_btp 998-DWYE NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0017_btp 998-DWYG NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYH NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0019_btp 998-DWYI NOK 2130.00
PowerEdge R740 per7402a 486-49881 NOK 2130.00
PowerEdge R740 85W7J NOK 2130.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE NOK 2130.00
PowerEdge R740 7PX07 998-EJJF NOK 2130.00
PowerEdge R740 X1M4M 998-EJJG NOK 2130.00
PowerEdge R740 CGMMF 998-EJJH NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0020_btp 998-EJJE NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0021_btp 998-EJJF NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0022_btp 998-EJJG NOK 2130.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0023_btp 998-EJJH NOK 2130.00
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 NOK 2130.00
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 NOK 2130.00
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 NOK 1065.00
PowerEdge R7425 per742501_vsp 338-BNBY NOK 2130.00
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 NOK 2130.00
PowerEdge R7515 per751501a 486-46772 NOK 1065.00
PowerEdge R7515 per751509a 486-46773 NOK 1065.00
PowerEdge R7525 per752501a 486-50444 NOK 2130.00
PowerEdge R7525 per752509a 486-50445 NOK 2130.00
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP NOK 1065.00
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY NOK 1065.00
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS NOK 1065.00
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV NOK 1065.00
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 NOK 1065.00
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU NOK 1065.00
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY NOK 1065.00
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC NOK 1065.00
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK NOK 1065.00
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 NOK 1065.00
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0006_btp 998-DWYK NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYC NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0008_btp 998-DWYF NOK 1065.00
PowerEdge T140 pet140_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJV NOK 1065.00
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG NOK 1065.00
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH NOK 1065.00
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW NOK 1065.00
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 NOK 1065.00
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ NOK 1065.00
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0003_btp 998-DWYJ NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0004_btp 998-DWYM NOK 1065.00
PowerEdge T340 VH1JV 998-EJHY NOK 1065.00
PowerEdge T340 pet340_q3fy21_fg0006_btp 998-EJHY NOK 1065.00
PowerEdge T40 pet40_q3fy20_fg0002_bts 998-DMWZ NOK 1065.00
PowerEdge T40 9YP37 998-DMWZ NOK 1065.00
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ NOK 2130.00
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST NOK 2130.00
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU NOK 2130.00
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV NOK 2130.00
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST NOK 2130.00
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 NOK 2130.00
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI NOK 2130.00
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH NOK 2130.00
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH NOK 2130.00
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO NOK 2130.00
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZH NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0013_btp 998-DWYO NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZG NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet4401b 486-49824 NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet4409b 486-49825 NOK 2130.00
PowerEdge T440 MDVD1 998-EJIQ NOK 2130.00
PowerEdge T440 TN80Y 998-EJIP NOK 2130.00
PowerEdge T440 R88K4 998-EJIO NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q3FY21_fg0018_btp 998-EJIP NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIQ NOK 2130.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIO NOK 2130.00
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB NOK 2130.00
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK NOK 2130.00
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV NOK 2130.00
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 NOK 2130.00
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 NOK 2130.00
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN NOK 2130.00
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM NOK 2130.00
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZM NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0010_btp 998-DWZI NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet6401b 486-49826 NOK 2130.00
PowerEdge T640 2P8JM NOK 2130.00
PowerEdge T640 7CX5T 998-EJIU NOK 2130.00
PowerEdge T640 5WC10 998-EJIW NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0012_btp 998-EJIU NOK 2130.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0013_btp 998-EJIW NOK 2130.00
PowerEdge VSAN Ready Node R740xd per740xdVSAN1 486-54525 NOK 2130.00
PowerEdgeVSAN Ready Node R640 per640VSAN1 486-54524 NOK 2130.00
VSAN-RN R7515 r7515vsan1a 486-59146 NOK 2130.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFZ NOK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFX NOK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSGB NOK 0.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFC NOK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFE NOK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSFD NOK 0.00

30. januar 2021 - 30. april 2021

Serie Modell Delenummer Tilbakebetaling (cashback)
PowerEdge M640 PEM6401a 486-42569 NOK 1610.00
PowerEdge R230 per2305a 486-18723 NOK 805.00
PowerEdge R230 per2301a 486-12004 NOK 805.00
PowerEdge R230 D73PX 998-COXX NOK 805.00
PowerEdge R230 V6MY8 998-CWSN NOK 805.00
PowerEdge R240 CHRH4 998-DGNX NOK 805.00
PowerEdge R240 KKT52 998-DGNY NOK 805.00
PowerEdge R240 per2402a_vsp 486-38352 NOK 805.00
PowerEdge R240 per2403a_vsp 486-38353 NOK 805.00
PowerEdge R240 per2401b 486-42519 NOK 805.00
PowerEdge R240 0TD1F 998-DWYL NOK 805.00
PowerEdge R240 per2409b 486-48701 NOK 805.00
PowerEdge R240 per2403b 486-48702 NOK 805.00
PowerEdge R240 per2401c 486-48819 NOK 805.00
PowerEdge R240 CK6FT 998-DZJW NOK 805.00
PowerEdge R240 6G4X9 998-DZJR NOK 805.00
PowerEdge R240 per240_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYL NOK 805.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0008_btp 998-DZJW NOK 805.00
PowerEdge R240 per240_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJR NOK 805.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0017_btp 998-EQOC NOK 805.00
PowerEdge R240 per240_q1fy22_fg0018_btp 998-EQOD NOK 805.00
PowerEdge R330 THCW7 998-CWHS NOK 805.00
PowerEdge R330 88JF0 998-CWTD NOK 805.00
PowerEdge R340 6WDJR 998-DHIX NOK 805.00
PowerEdge R340 X3D4W 998-DHIY NOK 805.00
PowerEdge R340 per3401a_vsp 486-38354 NOK 805.00
PowerEdge R340 per3402a_vsp 486-38355 NOK 805.00
PowerEdge R340 per3403a_vsp 486-38356 NOK 805.00
PowerEdge R340 V0YR4 998-DWYN NOK 805.00
PowerEdge R340 per3401b 486-48703 NOK 805.00
PowerEdge R340 per3402b 486-48820 NOK 805.00
PowerEdge R340 per3403b 486-48704 NOK 805.00
PowerEdge R340 6W0H5 998-DZJU NOK 805.00
PowerEdge R340 per340_q1fy21_fg0007_btp 998-DZJU NOK 805.00
PowerEdge R340 per340_q4fy20_fg0005_btp 998-DWYN NOK 805.00
PowerEdge R430 per43001a 203-68671 NOK 1610.00
PowerEdge R430 per43002 203-68460 NOK 1610.00
PowerEdge R430 per43005 203-82593 NOK 1610.00
PowerEdge R430 W4X15 998-CWTE NOK 1610.00
PowerEdge R430 9MJV1 998-CQZC NOK 1610.00
PowerEdge R440 R3NMN 998-DRSG NOK 1610.00
PowerEdge R440 HF50K 998-DRSI NOK 1610.00
PowerEdge R440 per44001_vsp 486-38357 NOK 1610.00
PowerEdge R440 PER4402a 486-42521 NOK 1610.00
PowerEdge R440 PER4409a 486-42522 NOK 1610.00
PowerEdge R440 K01YM 998-CXNW NOK 1610.00
PowerEdge R440 5CCF1 998-DHZO NOK 1610.00
PowerEdge R440 4K42H 998-DWZP NOK 1610.00
PowerEdge R440 YYK22 998-DZJY NOK 1610.00
PowerEdge R440 1HXV1 998-DZJX NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZP NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0013_btp 998-DZJY NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-ZDJX NOK 1610.00
PowerEdge R440 per4401b 486-49879 NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q1fy21_fg0012_btp 998-DZJX NOK 1610.00
PowerEdge R440 3RG94 998-EJJC NOK 1610.00
PowerEdge R440 G5TPK 998-EJJB NOK 1610.00
PowerEdge R440 W9TW1 998-EJJD NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0014_btp 998-EJJB NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0015_btp 998-EJJC NOK 1610.00
PowerEdge R440 per440_q3fy21_fg0016_btp 998-EJJD NOK 1610.00
PowerEdge R530 WD47C 998-CWTF NOK 1610.00
PowerEdge R540 55MJC 998-DRSK NOK 1610.00
PowerEdge R540 YDYF1 998-DRSL NOK 1610.00
PowerEdge R540 TT6C4 998-DRSM NOK 1610.00
PowerEdge R540 PER54003_VSP 486-38362 NOK 1610.00
PowerEdge R540 PER5401a 486-42525 NOK 1610.00
PowerEdge R540 PER5402a 486-42526 NOK 1610.00
PowerEdge R540 PER5409a 486-42527 NOK 1610.00
PowerEdge R540 KGC96 998-CXNX NOK 1610.00
PowerEdge R540 1KX77 998-DHZD NOK 1610.00
PowerEdge R540 CFV03 998-DHZC NOK 1610.00
PowerEdge R540 RDV5K 998-DWZO NOK 1610.00
PowerEdge R540 TPP50 998-DWZO NOK 1610.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZO NOK 1610.00
PowerEdge R540 per540_q4fy20_fg0013_btp 998-DWZN NOK 1610.00
PowerEdge R540 per5401b 486-49880 NOK 1610.00
PowerEdge R540 H0YW0 NOK 1610.00
PowerEdge R540 WRTFJ 998-EJIS NOK 1610.00
PowerEdge R540 PK5N4 998-EJIR NOK 1610.00
PowerEdge R540 7XTCK 998-EJIT NOK 1610.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0015_btp 998-EJIR NOK 1610.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0016_btp 998-EJIS NOK 1610.00
PowerEdge R540 per540_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIT NOK 1610.00
PowerEdge R630 65C5G 998-CQYX NOK 1610.00
PowerEdge R640 0G8DW 998-DPOS NOK 1610.00
PowerEdge R640 V06K9 998-DPOT NOK 1610.00
PowerEdge R640 JY2C5 998-DPPK NOK 1610.00
PowerEdge R640 PER6400_VSP 486-38363 NOK 1610.00
PowerEdge R640 PER6403M 486-38779 NOK 1610.00
PowerEdge R640 PER640VMWM 486-38780 NOK 1610.00
PowerEdge R640 PER6400M 486-39290 NOK 1610.00
PowerEdge R640 PER6404M 486-39291 NOK 1610.00
PowerEdge R640 T9GP0 998-DUZY NOK 1610.00
PowerEdge R640 0JYYR 998-CYFI NOK 1610.00
PowerEdge R640 W6J4H 998-DCDR NOK 1610.00
PowerEdge R640 G054C 998-DHZE NOK 1610.00
PowerEdge R640 P89X8 998-CWHU NOK 1610.00
PowerEdge R640 H9W34 998-DWZK NOK 1610.00
PowerEdge R640 CPFPY 998-DWYE NOK 1610.00
PowerEdge R640 7R2GD 998-DWZJ NOK 1610.00
PowerEdge R640 0JV10 998-DWZL NOK 1610.00
PowerEdge R640 P55HY 998-DWYD NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0016_btp 998-DWZK NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZJ NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0017_btp 998-DWZL NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYD NOK 1610.00
PowerEdge R640 per6402a 486-49933 NOK 1610.00
PowerEdge R640 RFGMP 998-EJIV NOK 1610.00
PowerEdge R640 PDF30 998-EJIX NOK 1610.00
PowerEdge R640 06M4F 998-EJIY NOK 1610.00
PowerEdge R640 85HD7 998-EJIZ NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIV NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0020_btp 998-EJIX NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0021_btp 998-EJIY NOK 1610.00
PowerEdge R640 per640_q3fy21_fg0022_btp 998-EJIZ NOK 1610.00
PowerEdge R6415 PER641501_VSP 486-38347 NOK 805.00
PowerEdge R6515 per651501a 486-46770 NOK 805.00
PowerEdge R6515 per651509a 486-46771 NOK 805.00
PowerEdge R6515 per651502a 486-62163 NOK 805.00
PowerEdge R6515 per6515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQUJ NOK 805.00
PowerEdge R6525 per652501a 486-48202 NOK 1610.00
PowerEdge R6525 per652504a 486-48203 NOK 1610.00
PowerEdge R6525 per652502a 486-62164 NOK 1610.00
PowerEdge R730 5X24W 998-CQZL NOK 1610.00
PowerEdge R740 JWPD7 998-DPOU NOK 1610.00
PowerEdge R740 RTRR7 998-DPRE NOK 1610.00
PowerEdge R740 JPH0M 998-DPRF NOK 1610.00
PowerEdge R740 PER7400_VSP 486-38367 NOK 1610.00
PowerEdge R740 PER7403M 486-38777 NOK 1610.00
PowerEdge R740 PER740VMWM 486-38782 NOK 1610.00
PowerEdge R740 PER7400M 486-39292 NOK 1610.00
PowerEdge R740 PER740MM01M 486-38781 NOK 1610.00
PowerEdge R740 5NYKV 998-DVBC NOK 1610.00
PowerEdge R740 90ND5 998-DHZF NOK 1610.00
PowerEdge R740 F7DY6 998-CXML NOK 1610.00
PowerEdge R740 6YR0N 998-DHZG NOK 1610.00
PowerEdge R740 C1DMD 998-CXNZ NOK 1610.00
PowerEdge R740 8P45Y 998-DVBC NOK 1610.00
PowerEdge R740 KGY9T 998-DVBC NOK 1610.00
PowerEdge R740 MHK4W 998-DWYE NOK 1610.00
PowerEdge R740 per7409a 486-49882 NOK 1610.00
PowerEdge R740 per7400m 486-39292 NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0016_btp 998-DWYE NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0017_btp 998-DWYG NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0018_btp 998-DWYH NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q4fy20_fg0019_btp 998-DWYI NOK 1610.00
PowerEdge R740 per7402a 486-49881 NOK 1610.00
PowerEdge R740 85W7J NOK 1610.00
PowerEdge R740 4KPMV 998-EJJE NOK 1610.00
PowerEdge R740 7PX07 998-EJJF NOK 1610.00
PowerEdge R740 X1M4M 998-EJJG NOK 1610.00
PowerEdge R740 CGMMF 998-EJJH NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0020_btp 998-EJJE NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0021_btp 998-EJJF NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0022_btp 998-EJJG NOK 1610.00
PowerEdge R740 per740_q3fy21_fg0023_btp 998-EJJH NOK 1610.00
PowerEdge R740XD PER740xd01M 486-38783 NOK 1610.00
PowerEdge R740XD2 PER740XD2M 486-38784 NOK 1610.00
PowerEdge R7415 PER741501_VSP 486-38348 NOK 805.00
PowerEdge R7425 per742501_vsp 338-BNBY NOK 1610.00
PowerEdge R7425 PER742501_VSP 486-38349 NOK 1610.00
PowerEdge R7515 per751501a 486-46772 NOK 805.00
PowerEdge R7515 per751509a 486-46773 NOK 805.00
PowerEdge R7515 per751502a 486-62165 NOK 805.00
PowerEdge R7515 per7515_q1fy22_fg0001_btp 998-EQVB NOK 805.00
PowerEdge R7525 per752501a 486-50444 NOK 1610.00
PowerEdge R7525 per752509a 486-50445 NOK 1610.00
PowerEdge R7525 per752502a 486-62166 NOK 1610.00
PowerEdge R7525 per7525_q1fy22_fg0001_btp 998-EQVL NOK 1610.00
PowerEdge T130 FYH48 998-CWSP NOK 805.00
PowerEdge T130 3DJ8G 998-DEHY NOK 805.00
PowerEdge T140 8T0R6 998-DGLS NOK 805.00
PowerEdge T140 GMRTT 998-DGLV NOK 805.00
PowerEdge T140 2C5XG 998-DRPO NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1401a_vsp 486-38374 NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1402a_vsp 486-38350 NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1403a_vsp 486-38375 NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1409a 486-42553 NOK 805.00
PowerEdge T140 NC5P9 998-DGLU NOK 805.00
PowerEdge T140 HRT97 998-DHFY NOK 805.00
PowerEdge T140 5JV1T 998-DWYC NOK 805.00
PowerEdge T140 6M5NT 998-DWYK NOK 805.00
PowerEdge T140 VFC7D 998-DWYF NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1401b 486-48705 NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1402b 486-48706 NOK 805.00
PowerEdge T140 pet1409b 486-48707 NOK 805.00
PowerEdge T140 5Y2M9 998-DZJV NOK 805.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0006_btp 998-DWYK NOK 805.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0007_btp 998-DWYC NOK 805.00
PowerEdge T140 pet140_q4fy20_fg0008_btp 998-DWYF NOK 805.00
PowerEdge T140 pet140_q1fy21_fg0009_btp 998-DZJV NOK 805.00
PowerEdge T330 GK6KX 998-CWTG NOK 805.00
PowerEdge T330 DW8J4 998-CWTH NOK 805.00
PowerEdge T340 DPJ1G 998-DGLW NOK 805.00
PowerEdge T340 FFCCN 998-DGLZ NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3401a_vsp 210-AQSN NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3402a_vsp 486-38396 NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3403a_vsp 486-38397 NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3409a 486-42560 NOK 805.00
PowerEdge T340 2NGPW 998-DWYJ NOK 805.00
PowerEdge T340 MYH06 998-DWYM NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3401b 486-48708 NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3403b 486-48709 NOK 805.00
PowerEdge T340 pet3409b 486-48710 NOK 805.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0003_btp 998-DWYJ NOK 805.00
PowerEdge T340 pet340_q4fy20_fg0004_btp 998-DWYM NOK 805.00
PowerEdge T340 VH1JV 998-EJHY NOK 805.00
PowerEdge T340 pet340_q3fy21_fg0006_btp 998-EJHY NOK 805.00
PowerEdge T40 pet40_q3fy20_fg0002_bts 998-DMWZ NOK 805.00
PowerEdge T40 9YP37 998-DMWZ NOK 805.00
PowerEdge T430 90JVJ 998-CWSQ NOK 1610.00
PowerEdge T430 VK8TH 998-CWST NOK 1610.00
PowerEdge T440 8FJ63 998-CXNU NOK 1610.00
PowerEdge T440 VTY3T 998-CXNV NOK 1610.00
PowerEdge T440 7CN27 998-DRST NOK 1610.00
PowerEdge T440 WTKMK 998-DRSU NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet44001_vsp 486-38398 NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet4402a 486-42562 NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet44003_vsp 486-38400 NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet4409a 486-42563 NOK 1610.00
PowerEdge T440 NWHNV 998-DHZI NOK 1610.00
PowerEdge T440 YKK20 998-DHZH NOK 1610.00
PowerEdge T440 D33HY 998-DWZH NOK 1610.00
PowerEdge T440 FY3VJ 998-DWYO NOK 1610.00
PowerEdge T440 4PM34 998-DWZG NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0015_btp 998-DWZH NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0013_btp 998-DWYO NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q4fy20_fg0014_btp 998-DWZG NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet4401b 486-49824 NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet4409b 486-49825 NOK 1610.00
PowerEdge T440 MDVD1 998-EJIQ NOK 1610.00
PowerEdge T440 TN80Y 998-EJIP NOK 1610.00
PowerEdge T440 R88K4 998-EJIO NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q3FY21_fg0018_btp 998-EJIP NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0019_btp 998-EJIQ NOK 1610.00
PowerEdge T440 pet440_q3fy21_fg0017_btp 998-EJIO NOK 1610.00
PowerEdge T640 F0DYP 998-CXOB NOK 1610.00
PowerEdge T640 D24XR 998-DHZK NOK 1610.00
PowerEdge T640 1YHWM 998-DRSV NOK 1610.00
PowerEdge T640 07J4C 998-DRSW NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet6401a 486-42566 NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet6402a 486-42567 NOK 1610.00
PowerEdge T640 PET6403_VSP 486-38403 NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet6409a 486-42568 NOK 1610.00
PowerEdge T640 KVNC7 998-DHZN NOK 1610.00
PowerEdge T640 YCVCC 998-DWZM NOK 1610.00
PowerEdge T640 Y5JV0 998-DWZI NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0011_btp 998-DWZM NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet640_q4fy20_fg0010_btp 998-DWZI NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet6401b 486-49826 NOK 1610.00
PowerEdge T640 2P8JM NOK 1610.00
PowerEdge T640 7CX5T 998-EJIU NOK 1610.00
PowerEdge T640 5WC10 998-EJIW NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0012_btp 998-EJIU NOK 1610.00
PowerEdge T640 pet640_q3fy21_fg0013_btp 998-EJIW NOK 1610.00
PowerEdge VSAN Ready Node R740xd per740xdVSAN1 486-54525 NOK 1610.00
PowerEdgeVSAN Ready Node R640 per640VSAN1 486-54524 NOK 1610.00
VSAN-RN R7515 r7515vsan1a 486-59146 NOK 1610.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFZ NOK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFX NOK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSGB NOK 0.00
Windows Server 2019 Essential edition 634-BSFC NOK 0.00
Windows Server 2019 Standard edition 634-BSFE NOK 0.00
Windows Server 2019 Datacenter edition 634-BSFD NOK 0.00