• Kjøp et kvalifisert Dell-produkt

  • Fyll ut det nettbaserte kravskjemaet etter 30 dager fra kjøpsdatoen

  • Få tilbakebetalingen din!

Kravsporing

Skriv in krav-ID-en din for å få status på hvor langt kravet ditt har kommet i systemet

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.