Vanlige spørsmål

Kjøp et kvalifisert produkt i løpet av kampanjeperioden, og send deretter inn et krav elektronisk i kampanjeperioden som beskrevet i vilkårene og betingelsene på dette nettstedet.

Kvalifiserende produkterer er beskrevet på Kvalifiserende produkter-siden.

Se Slik fungerer det-siden for mer informasjon om hvordan du sender et krav på nettet.

Krav fylles ut på nett ved å klikke på «Krev nå» på dette nettstedet.

Du vil bli bedt om å oppgi følgende informasjon om dine Dell-kvalifiserte kjøp:

 • Kjøpte produkter og antall.
 • Et kjøpsbevis som klart viser de kjøpte produktene og beløpet som er betalt.
 • Serienummer for de nye produktene.

Annen forespurt informasjon vil være ditt navn, adresse, e-postadresse (vennligst sørg for at dette er riktig da all kommunikasjon vil bli levert til denne) og bankdetaljer for som bonusen din skal innbetales til.

Vi kan kun tilby tilbakebetalingsbonus for kjøp av Dell-produkter som er oppført som kvalifiserende kjøp. Se Kvalifiserende produkter på dette nettstedet.

Les e-posten. Det kan hende at informasjonen du lastet opp som kjøpsbevis ikke er tilstrekkelig til å behandle kravet ditt.

Vanlige årsaker til manglende dokumentasjon:

 • Kjøpsbeviset var ikke tydelig.
 • Kjøpsbeviset viste ikke prisen som ble betalt eller produkter
 • Et uriktig dokument ble lastet opp og ikke et kjøpsbevis.
 • En ordrebekreftelse som ikke viser produktene som ble kjøpt tydelig ble lastet opp. I dette tilfellet ber vi deg om å fremskaffe ytterligere dokumenter for å støtte ditt krav, dette kan være en følgeseddel eller faktura

Betalingen utføres innenfor tidsrammen som er skissert i kampanjeperiodens vilkår og betingelser. Det kan ta opptil fem ekstra dager for bankbehandling.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med teamet vårt ved hjelp av opplysningene du finner på Support-delen på dette nettstedet.

Maksimalt 10 produkter kan kreves innen kampanjeperioden.
Fysisk kopi / kjøp i butikk:

Hvis du har en skanner, kan du skanne kjøpsbeviset og lagre det på datamaskinen som er klar til å utføre opplastingen.

Hvis du ikke har en skanner, kan du ta et bilde med en mobiltelefon, et digitalkamera eller et nettbrett. For å overføre dette dokumentet til datamaskinen kan du sende det via e-post eller overføre via USB. Hvis du sender kravet via et nettbrett, kan du laste opp bildet fra nettbrettets bildebibliotek.

Digital kopi / Internett-kjøp:

Skriv ut og skann som beskrevet i fysisk kopi / kjøp i butikk.

Lagre kjøpsbeviset på datamaskinen din, slik at det er klart til opplasting.

Ta et skjermbilde av kjøpsbeviset og lagre det som en PDF- eller JPEG-fil på datamaskinen. For å lagre kjøpsbeviset som en JPEG-fil limer du skjermbildet inn i Microsoft Paint og lagrer dette dokumentet på datamaskinen som en JPEG-fil.

Hvis kravet sendes fra et nettbrett, kan du ta et skjermbilde av kjøpsbeviset og laste det opp til kravskjemaet fra bildebiblioteket.

Generelle krav til dokumenter som lastes opp:

Når du skanner eller tar et bilde, må du passe på at alle nødvendige opplysninger er godt synlige. Uklare kjøpsbevis kan ugyldiggjøre kravet ditt.

Dokumenter som skal lastes opp, må være i PDF- eller JPEG-format. Maksimal størrelse på hvert dokument er 2 MB.

Hvis nødvendig kan du laste opp flere dokumenter. Bare velg én fil om gangen, og klikk på Last opp under kravprosessen.

Dette er sannsynligvis på grunn av et av følgende:

 • Du har gått glipp av kravperioden for denne kampanjen
 • Kjøpsdatoen er utenfor kampanjeperioden
 • Du er for tidlig ute med å sende inn krav for denne kampanjen

Se kjøpsbeviset og vilkårene og betingelsene for denne kampanjen og den oppgitte kravperioden.

Forbered dokumentene for opplasting, og følg deretter disse trinnene under kravprosessen:

For opplasting av dokument(er) velger du «Velg fil», deretter finner du filen du vil laste opp og klikker «Åpne». Navnet på det valgte dokumentet vises på nettsiden. Sjekk at dette er riktig dokument og velg «Last opp».

Gjenta prosessen hvis du trenger å legge til flere dokumenter. Dokumentene oppføres etter hvert som du legger dem til. Hvis feil dokument ble valgt, kan du fjerne det ved å bruke sletteknappen (indikert av «søppelkasse»-ikonet). Velg Neste når alle dokumenter er lastet opp.

Du må oppgi følgende opplysninger:

 • Navn på kontoinnehaver
 • IBAN
 • BIC/SWIFT
Kravet blir sjekket av en av våre medarbeidere, og status for kravet blir sendt til deg via e-post. Vi holder deg oppdatert om statusen til kravet via e-post. du kan også sjekke Kravsporing-funksjonen på dette nettstedet for å se status til kravet ditt.
Kontroller e-postkontoen du oppga i kravskjemaet, for å se om det er kommet e-post som er tilknyttet denne kampanjen. Se i e-postmappen for søppelpost eller spam. Du kan du bruke «Kravsporing»-funksjonen på dette nettstedet.

Se i e-posten som vi har sendt til deg. Det kan hende at opplysningene som ble lastet opp for kjøpsbeviset ditt, ikke var tilstrekkelige til å behandle kravet ditt.

Vanlige årsaker til manglende informasjon:

 • Kjøpsbeviset var ikke leselig.
 • Kjøpsbeviset viste ikke prisen, produktene eller forhandleren som produktet ble kjøpt fra.
 • Et uriktig dokument ble lastet opp og ikke et kjøpsbevis.
 • Det ble levert en ordrebekreftelse som ikke viste at produktene ble kjøpt. I dette tilfellet ber vi deg om å sende flere dokumenter som støtter kravet ditt. Dette kan være en følgeseddel eller en faktura.
 • Serienummeret som du oppga for kravet ditt, er ugyldig.
 • Bankopplysningene som du oppga, samsvarer ikke med opplysningene om innsenderen/selskapet.
Betalingen utføres innenfor tidsrammen som er skissert i kampanjeperiodens vilkår og betingelser.

Hvis du har mottatt en e-post med bekreftet godkjenning av tilbakebetalingen, må du kontrollere følgende:

 • Gå til vilkår og betingelser for kampanjen for å finne tidsrammer for tilbakebetalinger
 • Sjekk kontoutskriften for å se om du har mottatt tilbakebetalingen.
 • Hvis du fremdeles ikke finner betalingen, kan du kontakte oss her

Kontakt oss-skjema


Hvis du har spørsmål om denne kampanjen, ber vi deg kontakte vårt dedikerte kundeserviceteam med hjelp av opplysningene nedenfor:

På e-post: plus@delltradetosave.com

På telefon: 80014735

Linjene er åpne mandag til fredag kl. 09.00 til 17.00, unntatt på helligdager. Samtaler blir bare belastet iht. lokale samtalepriser fra fasttelefoner, priser for mobilsamtaler kan variere.

Kravsporing

Skriv in krav-ID-en din for å få status på hvor langt kravet ditt har kommet i systemet

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.