Cashback Promotie

Onder deze Algemene Voorwaarden komt u in aanmerking voor een cashback-beloning wanneer u kwalificerende producten koopt.

 1. De Server Cashback-promotie geldt voor aankopen van nieuwe kwalificerende producten van Dell. {Tweedehands of opgeknapte producten zijn expliciet uitgesloten van de promotie.)
 2. Klanten komen in aanmerking voor een cashback toekenning als zij gedurende de promotionele periode een in aanmerking product kopen via Dell.com of via de Dell verkoop team of via een bij Dell geauthoriseerde verkoper. Cashback-bedragen zijn afhankelijk van het aangeschafte actieproduct. De actieproducten en actieperiodes zijn terug te vinden in het onderdeel "In Aanmerking Komende Producten" op deze website. Alleen Servers die zijn aangeschaft met Windows Server 2022/Windows Server 2019 komen in aanmerking voor deze promotie.
 3. Er kan voor een maximum van 10 producten worden geclaimd tijdens de actieperiode. Cashback-aanvragen zullen worden uitbetaald als één bedrag, per directe bankoverschrijving op de rekening die de aanvrager heeft opgegeven. De in aanmerking komende producten en actieperioden zijn terug te vinden op de pagina met in aanmerking komende producten.
 4. De promotie geldt niet voor groothandelaars, wederverkopers, detaillisten, deelnemende voorraadhouders, werknemers van Dell of andere personen die bij de promotie betrokken zijn.
 5. Claims kunnen enkel worden ingediend door eindgebruikers. Groothandelaars, wederverkopers of verdelers kunnen geen claims indienen namens hun klanten.
 6. U kan het claimformulier terugvinden op deze promotiewebsite. Het claimformulier kan niet eerder dan 30 dagen en niet later dan 60 dagen na de aankoopdatum worden ingevuld. Voor alle duidelijkheid: de aankoopdatum op de factuur geldt als dag één.
 7. Claims kunnen enkel online worden ingediend en moeten gepaard gaan met een geldig aankoopbewijs. Claims die werden opgestuurd met de post zullen niet worden aanvaard. De actie geldt enkel voor inwoners van Nederland.
 8. Claims worden enkel geaccepteerd als ze in het land waarin het product is aangekocht worden ingediend. De aanvrager/factuurhouder moet een inwoner zijn in het land van aankoop.
 9. Na goedkeuring van uw claim zal het cashback-bedrag binnen 30 kalenderdagen via directe bankoverschrijving op de door u genoemde rekening worden betaald. Betalingen zullen enkel worden overgemaakt op de rekening van de persoon of de onderneming die het product heeft aangekocht en die als zodanig wordt vernoemd op het aankoopbewijs. Betalingen worden uitgevoerd door Opia en kunnen enkel worden overgemaakt op de bankrekening van de klant, gehouden in het land van de woonplaats van de klant zoals vernoemd in punt 8 hierboven.
 10. Dell behoudt zich het recht voor om frauduleuze, onvolledige, gemodificeerde of onleesbare claims te verwerpen. De beslissing tot het afwijzen van een claim door de promotor kan niet worden herroepen.
 11. Dell is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor technische, hardware-, software-, server-, website- of andere fouten buiten haar controle in de mate dat deze de klant verhinderen of anderszins beletten aan de promotie deel te nemen
 12. Wanneer klanten een ongeldige cashback-claim hebben ingediend, worden zij hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en krijgen zij de mogelijkheid om eventuele weglatingen of fouten te corrigeren binnen 7 kalenderdagen.
 13. Bij retournering van een in aanmerking komend product, vervalt het recht op deelname aan de actie en zal geen cashback-beloning worden uitbetaald.
 14. De Promotor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden tijdens de actieperiode te wijzigen. Betalingen van geldige claims die op het moment van een annulering reeds zijn ingediend zullen echter worden gehonoreerd.
 15. Alle aanwijzingen maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Door het claimproces af te ronden verklaren deelnemers zich akkoord met deze algemene voorwaarden en het Privacy Beleid dat wordt uitgestippeld in het claimformulier.
 16. Dell behoudt zich het recht voor om het gebruik van de promotiewebsite nauwgezet te controleren, inclusief IP-adressen van gebruikers, zodat misbruik geïdentificeerd kan worden en aanvragen gediskwalificeerd kunnen worden als er reden bestaat te geloven dat deze voorwaarden zijn geschonden.
 17. Dit aanbod is niet overdraagbaar op andere personen of ondernemingen. Claims zullen enkel worden aanvaard wanneer zij werden ingediend door de originele koper van een kwalificerend Dell product.
 18. Deze promotie en promotievoorwaarden worden door de wetten van Nederland beheerst. Iedere partij aanvaardt onherroepelijk zich aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Nederland te onderwerpen in verband met claims die voortvloeien uit of die verband houden met deze promotie en promotievoorwaarden.
 19. Wanneer u vragen heeft over deze promotie kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze website.
 20. Adres van de promotor: Dell Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN. Gelieve geen claims naar dit adres te sturen.
 21. Promotor: [Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1LF], (gelieve geen claims of promotiecorrespondentie naar dit adres te sturen) optredend via haar partner Opia Ltd (klantenservice, programmabeheer en betalingen ). E-mailadres voor correspondentie is plus@delltradetosave.com.