Cashback -myynninedistämiskampanja

Näiden ehtojen mukaisesti olet oikeutettu saamaan käteishyvityksen hakkiessasi vaatimukset täyttäviä tuotteita.

 1. Tämä serverin käteishyvityskampanja on voimassa koskien Dell-yhtiön vaatimukset täyttävien tuotteiden hankintoja (käytetyt tai kunnostetut Dell-tuotteet on suljettu pois tarjouksesta).
 2. Asiakkailla on oikeus hyvityspalkkioon, kun he ostavat kampanjatuotteen osoitteesta Dell.com, Dellin myyntitiimiltä tai Dellin valtuuttamalta jälleenmyyjältä kampanja-aikana. Sovellettavat hyvityspalkkiot määräytyvät ostetun kampanjatuotteen mukaan. Tiedot kampanjatuotteista ja kampanja-ajoista on annettu tämän sivuston osiossa Kampanjatuotteet. Vain Windows Palvelin 2022/Windows Palvelin 2019:lla ostetut palvelimet täyttävät tämän kampanjan vaatimukset.
 3. Kolmen kuukauden ajan tarjolla on maksimina 10 käteishyvityshakemusta ja maksimina kymmenen tuotetta henkilöä, yhtiötä tai kotitaloutta kohti. Käteishakemushakemukset maksetaan yhtenä kokonaismääränä, yhtenä maksuna, suoraan hakijoiden nimeämälle pankkitilille.
 4. Tämä tarjous ei ole avoinna henkilöille, jotka ovat mukana ammattinsa vuoksi tässä myynninedistämiskampanjassa, eikä jakelijoiden, vähittäismyyjien ja jälleenmyyjien toimesta tai DEll-yhtiön työntekijöiden toimesta tehtyjä hakemuksia hyväksytä tähän kampanjaan.
 5. Hakemukset on lähetettävä vain loppukäyttäjäasiakkaan toimesta. Jakelijat, jälleenmyyjät tai vähittäismyyjät eivät voi lähettää hakemuksia asiakkaidensa puolesta.
 6. Hakemuslomake on löydettävissä tältä verkkosivustolta. ja se on täytettävä aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja viimeistään 60 päivän kuluttua ostonpäivämäärästä laskien.
 7. Hakemukset täytyy lähettää vain verkossa, ja sinun on ladattava voimassa oleva ostotodiste. Postitse lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Kampanja on avoinna Suomalainen, Ison-Britannian, Irlannin, Itävallan, Saksan, Ranskan, Sveitsin, Alankomaiden, Belgian, Tanskan, Ruotsin, Norjan, Italian ja Espanjan asukkaille.
 8. Vaateet hyväksytään vain, jos ne lähetetään maasta, josta tuote on hankittu.
 9. Pätevät hakemukset maksetaan 30 kalentripäivän sisällä pankkisiirrolla suoraan hakijoiden nimeämälle pankkitilille. Maksut voidaan suorittaa vain organisaatiolle tai yksilölle, joka on ostanut tuotteen ja jonka nimi näkyy ostolaskun tositteen vastaanottajana. Maksut suoritetaan Opian toimesta Dell-yhtiön nimissä. ja ne voidaan suorittaa vain kyseisen asiakkaan asuinmaassa olevalle asiakkaan pankkitilille, kuten on esitetty yllä kuvatussa ehdossa 8.
 10. Dell pidättää oikeuden olla hyväksymättä vilpillisiä, puutteellisia, muunnettuja tai laittomia hakemuksia. Jos hakemusta ei hyväksytä, järjestäjän päätös on lopullinen.
 11. Dell ei ole vastuussa tai vastuunalainen mistään teknisistä, laitteiston, ohjelmiston, serverin, verkkosivuston tai muista vioista, jotka estävät asiakkaan osallistumisen kampanjaan ja jotka eivät ole hallinnassamme.
 12. Pätemättömän käteishyvityshakemuksen toimittaville asiakkaille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse, ja heille tarjotaan mahdollisuus kaikkien puutteiden korjaamiseen seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä.
 13. Jos palautat vaatimukset täyttävän tuotteen, sinua ei hyväksytä osallistumaan kampanjaan eikä sinulla ole enää oikeutta saada käteishyvityspalkkiota.
 14. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa tämän kampanjan ehtoja siitä ilmoittamatta, joskin peruutuksen ajan maksut koskien lähetettyjä päteviä vaatimuksia hyväksytään.
 15. Kaikki ohjeet muodostavat osan näistä ehdoista. Hakemusprosessin suorittamalla asiakkaat vahvistavat hyväksyneensä nämä hakemuslomakkeessa yksityiskohtaisesti kuvatut ehdot ja tietosuojakäytännön.
 16. Dell pidättää oikeuden kampanjan verkkosivuston tarkkaan seurantaan, käyttäjien IP osoitteet mukaan lukien, niin että yhtiö voi tunnistaa väärinkäytön ja ilmoittaa esteellisiksi hakemukset, joiden yhtiö uskoo rikkoneen näitä ehtoja.
 17. Tarjous ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle tai liikeyritykselle; hakemukset hyväksytään vain Dell-yhtiön vaatimukset täyttävän tuotteen alkuperäiseltä ostajalta.
 18. Tämä myynninedistämishanke ja hankkeen ehdot ovat Suomen lakien mukaisia ja alaisia, ja kukin osapuoli suostuu peruuttamattomasti yksinomaan Suomen tuomioistuinten lainsäädännön alaisuuteen kaikissa hyvityspyyntötapauksissa, jotka syntyvät tämän hankkeen ja näiden sopimusehtojen seurauksena tai niihin liittyen.
 19. Jos sinulla on esitettävänä kysymyksiä koskien tätä kampanjaa, tutustu Contact Us -yhteydenottosivuun tällä verkkosivustolla.
 20. Kampanjan järjestäjän osoite: Dell Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN, Englanti. Älä lähetä hakemuksia tähän osoitteeseen.
 21. Hankkeen alullepanija: Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1LF, Englanti (pyydämme että tähän osoitteeseen ei lähetetä mitään korvausvaatimuksia tai hankkeeseen liittyvää kirjeenvaihtoa), joka toimii kumppaniensa, Opia Ltd’in (asiakastuki, ohjelman hallinto ja maksut) ja Dataservin (tuotteiden vastaanotto ja kierrätys) kanssa. Sähköpostiosoite kirjeenvaihtoa varten on plus@delltradetosave.com.