Cashback-kampagne

Under forbehold af disse Vilkår og Betingelser vil du være kvalificeret til at modtage en cashback-belønning når du køber kvalificerede produkter.

 1. Denne Server Cashback kampagne gælder for nye køb (køb af brugte eller istandsatte Dell-produkter er undtaget) af kvalificerede Dell-produkter.
 2. Kunder vil være berettiget til at modtage en cashback betaling ved køb af et kvalificerende produkt fra Dell.com eller fra Dell-salgsteam eller fra en Dell-autoriseret forhandler i en kampagne periode. De pågældende cashback-beløb er afhængige af det kvalificerede produkt, der købes. De kvalificerede produkter og kampagneperioderne er angivet nærmere i afsnittet om kvalificerende produkter på denne hjemmeside. Kun Servere købt med Windows Server 2022/Windows Server 2019 kvalificerer for denne kampagne.
 3. Højst 10 cashback-ansøgninger og højst 10 produkter pr. person, virksomhed eller husholdning kan accepteres i løbet af en 3 måneders periode. Cashback-ansøgninger vil blive udbetalt som et samlet beløb, i en og samme udbetaling direkte ind på ansøgerens nominerede bankkonto.
 4. Dette tilbud er ikke åbent for personer med professional tilknytning til dette salgsfremstød, og ansøgninger fra distributører, forhandlere eller detailhandlende eller ansatte hos Dell er diskvalificeret.
 5. Ansøgninger må kun indsendes af slutkunden. Distributører, forhandlere eller detailhandlende må ikke indsende ansøgninger på vegne af deres kunder.
 6. Ansøgningsformularen til denne kampagne findes på dennehjemmeside. Ansøgningen skal udfyldes mindst 30 dage og højst 60 dage fra købsdatoen. Købsdagen beregnes som første dag.
 7. Ansøgninger må kun indsendes online, og du skal uploade et gyldigt købsbevis. Ansøgninger sendt med posten vil ikke blive accepteret. Kampagnen gælder kun for personer bosiddende i Danmark.
 8. Ansøgninger vil kun blive accepteret, hvis de indsendes fra det land hvor produktet er købt. Ansøgeren skal være bosiddende i købslandet.
 9. Gyldige ansøgninger vil blive betalt inden 30 kalenderdage via bankoverførsel direkte ind på ansøgerens bankkonto. Udbetalinger vil kun blive ekspederet til den organisation eller enkeltperson der har købt produktet, og hvis navn angives som køberen på købsfakturaen. Udbetalinger vil blive foretaget af Opia på Dells vegne og kan kun ske til en kundebankkonto, der indehaves af kunden i det land, hvor denne er bosiddende, som angivet i betingelse 8 herover.
 10. Dell forbeholder sig ret til at diskvalificere svigagtige, ufuldstændige, ændrede eller ulovlige ansøgninger. Hvis en ansøgning afvises, er promotorens beslutning endelig.
 11. Dell er ikke ansvarlig og hæfter ikke for tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre fejl som vi ikke er herre over, og som forhindrer kunden i at deltage i dette salgsfremstød.
 12. Kunder der indsender en ugyldig cashback-ansøgning, vil blive informeret derom via e-mail og få tilbudt mulighed for at rette evt. udeladelser i ansøgningen inden 7 kalenderdage.
 13. Hvis du returnerer det kvalificerede produkt, vil du blive diskvalificeret fra at deltage i salgsfremstødet og ikke længere kunne modtage en cashback-belønning.
 14. Promoteren forbeholder sig ret til at ændre eller annullere vilkårene i dette salgsfremstød uden varsel. Dog vil udbetalinger med hensyn til gyldige ansøgninger indsendt på tidspunktet for annullering blive honoreret.
 15. Alle anvisninger udgør en del af disse vilkår og betingelser. Ved at gennemføre ansøgningsprocessen bekræfter kunderne deres accept af disse vilkår og betingelser så vel som Persondatapolitikken der anføres i ansøgningsformularen.
 16. Dell forbeholder sig ret til at overvåge brugen af hjemmesiden for kampagnen nøje inklusive brugerens IP-adresser, således at misbrug kan identificeres og ansøgninger diskvalificeres, hvis der synes at være grund til at tro, at disse vilkår er blevet overtrådt.
 17. Tilbuddet kan ikke overføres til andre enkeltpersoner eller virksomheder. Ansøgninger vil kun blive accepteret fra den oprindelige køber af et kvalificeret Dell-produkt.
 18. Denne kampagne og disse vilkår vil være underlagt og blive fortolket i henhold til dansk lovgivning, og hver enkelt part indvilliger uigenkaldeligt i at bøje sig for danske domstoles domsmyndighed med hensyn til alle fordringer der måtte opstå i forbindelse med denne kampagne og disse vilkår for kampagnen.
 19. Hvis du har spørgsmål med hensyn til denne kampagne, bedes du kontakte os her.
 20. Promoterens adresse: Dell Cashback, PO Box 523, Gateshead, NE8 9EN. Du bedes undlade at sende ansøgninger til denne adresse.
 21. Promotor: [Dell Corporation Ltd, Dell House, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG121LF ], (du bedes undlade at sende ansøgninger eller korrespondance med tilknytning til dette salgsfremstød til denne adresse) der handler via deres partner Opia Ltd (kundeservice, programadministration og udbetalinger). E-mailadressen til korrespondance er plus@delltradetosave.com.